Winnice Charbielin

Winnice Charbielin

Winnice Charbielin wyposażone są w szypułkarke, prasę EP2-52 ze specjalnym koszem zasypowym, zbiorniki oraz armaturę. Wspomniana prasa o pojemności 52hl jest największą prasą Europress pracującą w Polsce.

Poznaj bliżej
naszą ofertę!

Przejdź do kontaktu