Projekt UE
„Rozwój potencjału technicznego firmy TSN Sp. z o.o. w celu produkcji innowacyjnych komponentów prasy do wyciskania winogron”

Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi wdrożenie innowacyjnych kanałów drenażowych do odprowadzania soku z wyciskanych owoców, zwłaszcza winogron, stosowane w pneumatycznych bębnowych prasach przeponowych w przemyśle winiarskim i sokowniczym.

W ramach projektu przewidziano realizację 2 zadań:

Zadanie nr 1.: „Rozbudowa budynku socjalno-biurowego”.

Zadanie nr 2.: „Zakup i montaż urządzeń tworzących linię produkcyjną do wytwarzania nowego produktu”.

Projekt będzie wywierał wpływ pozytywny na środowisko poprzez zastosowanie innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań technologicznych. Projekt wpisuje się w zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu zostaną zatrudnione 3 osoby w wymiarze pełnych etatów.

Całkowita wartość projektu: 6 629 515,77 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  2 425 432,60 zł