Maszyny dla przemysłu spożywczego

A A A A

15 lecie TSN

15 lecie TSN

TSN Maszyny dla przemysłu spożywczego

TSN Maszyny dla przemysłu spożywczego

Prasy do tłoczenia soku z owoców i warzyw

Prasy do tłoczenia soku z owoców i warzyw

Linie do przetwórstwa owoców i warzyw

Linie do przetwórstwa owoców i warzyw

Maszyny do sortowania owoców i warzyw

Maszyny do sortowania owoców i warzyw

Urządzenia dla winiarstwa

Urządzenia dla winiarstwa

Prasy do tłoczenia soku

Prasy do tłoczenia soku

Pobierz/Projekt UE

„Rozwój potencjału technicznego firmy TSN Sp. z o.o. w celu produkcji innowacyjnych komponentów prasy do wyciskania winogron”

Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi wdrożenie innowacyjnych kanałów drenażowych do odprowadzania soku z wyciskanych owoców, zwłaszcza winogron, stosowane w pneumatycznych bębnowych prasach przeponowych w przemyśle winiarskim i sokowniczym.

 

W ramach projektu przewidziano realizację 2 zadań:

Zadanie nr 1.: „Rozbudowa budynku socjalno-biurowego”.

Zadanie nr 2.: „Zakup i montaż urządzeń tworzących linię produkcyjną do wytwarzania nowego produktu”.

 

Projekt będzie wywierał wpływ pozytywny na środowisko poprzez zastosowanie innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań technologicznych. Projekt wpisuje się w zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu zostaną zatrudnione 3 osoby w wymiarze pełnych etatów.

 

Całkowita wartość projektu: 6 629 515,77 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  2 425 432,60 zł