Maszyny dla przemysłu spożywczego

A A A A

„Time for Stainless” Polskie Forum Stali Nierdzewnych

Mając na uwadze ciągły rozwój firmy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych pracowników
w dniu 11 października br. uczestniczyliśmy w Polskim Forum Stali Nierdzewnych.
Tegoroczne motto Forum brzmiało „Time for Stainless! Nowe wyzwania, szanse i zagrożenia”.