A A A A

TSN Maschinen für die Lebensmittelindustrie

TSN Maschinen für die Lebensmittelindustrie

Obst- und Gemüsesaftpressen

Obst- und Gemüsesaftpressen

Linien für Obst- und Gemüseverarbeitung

Linien für Obst- und Gemüseverarbeitung

Maschinen zum Sortieren Obst und Gemüse

Maschinen zum Sortieren Obst und Gemüse

Ausrüstung für die Weinherstellung

Ausrüstung für die Weinherstellung

Wir laden Sie zur Zusammenarbeit ein!

Wir laden Sie zur Zusammenarbeit ein!

Perfektion in Edelstahl

Perfektion in Edelstahl

Pobierz/Projekt UE

„Rozwój potencjału technicznego firmy TSN Sp. z o.o. w celu produkcji innowacyjnych komponentów prasy do wyciskania winogron”

Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi wdrożenie innowacyjnych kanałów drenażowych do odprowadzania soku z wyciskanych owoców, zwłaszcza winogron, stosowane w pneumatycznych bębnowych prasach przeponowych w przemyśle winiarskim i sokowniczym.

 

W ramach projektu przewidziano realizację 2 zadań:

Zadanie nr 1.: „Rozbudowa budynku socjalno-biurowego”.

Zadanie nr 2.: „Zakup i montaż urządzeń tworzących linię produkcyjną do wytwarzania nowego produktu”.

 

Projekt będzie wywierał wpływ pozytywny na środowisko poprzez zastosowanie innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań technologicznych. Projekt wpisuje się w zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu zostaną zatrudnione 3 osoby w wymiarze pełnych etatów.

 

Całkowita wartość projektu: 6 629 515,77 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  2 425 432,60 zł